Pedido de Proposta – HYUNDAI KAUAI PREMIUM EV 64KW MY21